Переговори - це вельми і вельми технологічний процес ... А значить йому можна навчитися. На даному курсі ви дізнаєтеся, що таке бізнес - переговори, в чому специфіка переговорного процесу, як домогтися успіху, як читати Вашого партнера як книгу, ефективно виходити з маніпуляцій, аргументувати і впливати. І як укласти вигідну угоду, зберігши відносини і позитивний настрій партнера.  Метою викладання курсу  “Ефективні бізнес-перговори”  є ознайомити слухачів із основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики переговорів, розкрити структуру і специфіку переговорного процесу, виявити соціокультурні традиції і національні стилі ведення переговорів та сформувати практичні навички щодо їх організаційної підготовки та безпосереднього ведення. Цілі курсу ефективних переговорів -  навчитися укладати угоди і угоди на взаємовигідних умовах, приймати зважені та адекватні рішення, контролювати свої емоції і емоції співрозмовника,  знизити кількість поступок в будь-яких переговорах, навчиться аргументувати і переконувати; витрачати на переговори якомога менше ресурсів (в тому числі часових і емоційних)

Безкоштовно чи Платно?: безкоштовний

Курс допоможе сформуватми  у слухачів систему теоретичних знань та практичних навичок щодо розробки бізнес-планів та використання їх в якості інструменту стратегічного управління підприємницькою діяльністю . Курс вивчає механізми та методи бізнес-планування для прийняття управлінських рішень в умовах сучасних глобалізаційних процесів, передбачає ознайомлення зі специфікою бізнес-планування для різних цілей та адресатів, у різних галузях бізнесу. Курс спрямовано  на формування розрахунково-аналітичних вмінь та оволодіння сучасними технологіями бізнес-планування для започаткування нового або розширення діючого бізнесу, для ефективного управління бізнес-структурами . Курс надасть уявлення про методологію, що сформова для успішного виконання проектів. Ознайомить з технологією управління проектами на практичних прикладах. Допоможе зрозуміти нові можливості для кращої реалізації проектів.

Безкоштовно чи Платно?: безкоштовний