Безкоштовно чи Платно?: безкоштовний

Индивидуальные занятия по математике. Запись на курс возможна только по предварительной договоренности преподавателем.

Безкоштовно чи Платно?: безкоштовний

Безкоштовно чи Платно?: безкоштовний

Курс спрямований на опанування вчителями математики прийомів виконання побудов у мобільних додатках GeoGebra та їх використання у  шкільному курсі математики.

Безкоштовно чи Платно?: безкоштовний

малюнок

Вивчимо  властивості рівнянь.  Навчимося розв'язувати рівняння і задачі за допомогою рівнянь. 

Безкоштовно чи Платно?: безкоштовний

Решение квадратных уравнений 8 класс - это курс, созданный в помощь ученикам для освоения способов решения квадратных уравнений. Запускается во время карантина из-за короновируса COVID19. На время действия карантина курс является бесплатным. 

Пожалуйста, распространите ссылку на этот курс среди ваших одноклассников. 

Безкоштовно чи Платно?: безкоштовний

Використання Geogebra у вивченні математики

(практичний курс для вчителів математики)

 

Мета курсу:

Курс спрямований на опанування вчителями математики програмного середовища GeoGebra та його впровадження у  шкільний курс математики.

Оскільки практичний шлях у навчанні є одним із найпродуктивніших для засвоєння знань, то використання програмового продукту GeoGebra на уроках алгебри та геометрії дозволить учням вивчати математичні об'єкти та їх властивості через прямий контакт з ними. Результатом використання GeoGebra  стане підвищення мотивації до вивчення математики, розвиток просторового бачення, підсвідоме та усвідомлене засвоєння властивостей математичних об'єктів, формування математичної компетентності.

Курс пропонується там педагогам, які раніше не використовували GeoGebra , але хотіли б навчитися працювати в програмному середовищі.

 

 

Завдання курсу:                                             

Користувач Geogebra

ü  вміє будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ;

ü  вміє проводити інструментальні обчислення, зокрема наближені;

ü  вміє проектувати і здійснювати алгоритмічну діяльність на математичному матеріалі;

ü  вміє працювати з формулами та командами Geogebra;

ü  вміє будувати графіки функціональних залежностей, досліджувати їх властивості;

ü  вміє  конструювати геометричні фігури на площині й у просторі, досліджувати їх властивості, зображати просторові фігури та їх елементи, виконувати додаткові побудови у кресленнях відповідно до умов задач;

ü  вміє вимірювати геометричні величини на площині й у просторі, які характеризують розміщення геометричних фігур (відстані, кути), знаходити кількісні характеристики фігур (площі та об’єми); оцінювати ймовірність настання тих чи інших подій.

 

з/п

Тема

 

І. Інтерфейс та інструменти Geogebra

 

1.1

Знайомство з Geogebra, мета та можливості застосування програмного продукту.

 

1.2

Порівняльна характеристика Geogebra 5.0, Geogebra 6.0, Geogebra для Android/IOS.

 

1.3

Огляд робочого середовища програмного продукту.

 

1.4

Знайомство з інструментами  Geogebra.

 

 

Практична самостійна робота:

використовуючи інструменти Geogebra побудувати:

-      пряму, паралельну заданій через точку, що не належить заданій прямій;

-      пряму, перпендикулярну заданій, що належить заданій прямій;

-      відрізок заданої довжини;

-      відкласти вектор, рівний заданому, від точки, симетричній початку заданого вектора відносно осі ординат;

-      довільний трикутник;

-      правильний n-кутник, (n-повзунок);

-      коло за трьома точками;

-      кут заданої величини;

 

II

Використання  Geogebra у вивченні алгебри

 

2.1

Побудова графіків елементарних математичних функцій

 

2.2

Розв’язування рівнянь та їх систем з використанням властивостей функцій

 

2.3

Розв’язування нерівностей та їх систем з використанням властивостей функцій

 

2.4

Використання похідної для дослідження функцій

 

2.5

Визначення площ криволінійних трапецій через інтеграл

 

2.6

Визначення об'ємів тіл обертання через інтеграл

 

2.7

Побудова креслень до завдань ДПА, ЗНО з математики

 

 

Практична самостійна робота:

використовуючи інструменти Geogebra побудувати креслення до завдань діючих підручників з алгебри; збірників по підготовці до ДПА; тестових зошитів ЗНО попередніх років.

 

III

Використання  Geogebra у вивченні планіметрії

 

3.1

Побудова креслень планіметричних фігур

 

3.2

Побудова креслень комбінацій геометричних фігур.

 

3.3

Побудова креслень до завдань ДПА, ЗНО з математики.

 

3.4

Практична самостійна робота:

використовуючи інструменти Geogebra побудувати креслення до завдань діючих підручників з геометрії; збірників по підготовці до ДПА; тестових зошитів ЗНО попередніх років.

 

IV.

Використання  Geogebra у вивченні стереометрії

 

4.1

Побудова прямих і площин

 

4.2

Побудова многогранників

 

4.3

Побудова тіл обертання

 

4.4

Побудова комбінацій многогранників та тіл обертання

 

4.5

Побудова 3Dмоделей для задач ДПА, ЗНО з математики

 

4.6

Практична самостійна робота:

використовуючи інструменти Geogebra побудувати креслення до завдань діючих підручників з геометрії; збірників по підготовці до ДПА; тестових зошитів ЗНО попередніх років

 

 

Підсумкова практична робота.

 

 

 

Безкоштовно чи Платно?: платний

Звичайні дроби та дії з ними. Для тих, хто готується до ЗНО, та для учнів 5-11 класів

Курс про звичайні дроби для учнів 5-11 класів буде надзвичайно корисним для усіх, кто готується до ЗНО. 

Мета курсу: вивчити, що таке звичайні дроби, якими вони бувають, навчитися їх порівнювати, навчитися математичним операціям зі звичайними дробами. 

Завершивши цей курс, ви отримаєте вичерпні знання щодо звичайних дробів. Курс включає практичні роботи без оцінювання, тобто виключно для самоконтролю. 

Доступ до курсу є частково обмеженим. Вартість повного доступу складає 500 гривень. Ви можете сплатити повний доступ у будь-який заблокованій частині курсу.  Після оплати весь курс буде розблоковано. 

Безкоштовно чи Платно?: платний