Правила використання платіжного плагіна PayAllWays

1. Загальні положення

 

1.1. Цей документ визначає правила, згідно з якими ТОВ ”Царський Подарунок” надає усім бажаючим можливість користування плагіном власної розробки PayAllWays для програмної системи з відкритим вихідним кодом Moodle, що вільно завантажується з веб-сайту http://moodle.org, у тому числі на власному Сайті (п. 1.2.3.). 

 

1.2. Терміни та визначення

 

1.2.1. ЦП (або Компанія)товариство з обмеженою відповідальністю «Царський Подарунок», код ЄДРПОУ 39483034, адреса 61052, Україна, м. Харків, вул. Полтавський Шлях 4, оф.412, телефони +38О671229159, +38О671229157  e-mail info@expert.education , банківські реквизити МФО 351533, рахунок 26ОО6О52141888, а також його співробітники та бенефіціари. ЦП діє згідно Статуту та діючого законодавства України, зокрема є продавцем послуги використання власного програмного забезпеченя у вигляди плагіну PayAllWays.

 

1.2.2.Клієнт або Користувач – фізична або юридична особа, що використовує платні або безкоштовні послуги ЦП, включаючи плагін PayAllWays. Користувач є платником та покупцем послуг, що надаються Продавцем.

 

1.2.3. Сайт (або сайт ЦП) – програмне забезпечення, скріпти, коди, бази даних, зокрема Непублічна частина плагіну PayAllWays (п.1.2.8.2.),  та інші технічні засоби, що доступні Кліентам для вільного використання в мережі Інтернет за URL: http://expert.education . Усі права на Сайт, доменне ім’я та будь-яке інше програмне забезпечення, доступне за вказанною адресою, належіть ЦП на правах приватної та інтелектуальної власності. У широкому сенсі Сайт – будь-який сайт з системою Moodle, де встановлено плагін PayAllWays.

 

1.2.3.1. Плагін – додаток до програмного забезпечення у вигляді окремого програмного модулю, що встановлюється окремо від основної програмної системи та діє виключно в зв’язку з нею.

 

1.2.4. Адміністрація СайтуЦП співробітники ЦП, що здійснюють технічну підтримку Сайту. Усі дії Адміністрації Сайту ЦП погоджені з керівництвом та бенефіціарами ЦП. У широкому сенсі Адміністрація Сайту – будь-який користувач з правами адміністратора системи Moodle будь-якого сайту, де встановлений плагін PayAllWays.

 

1.2.5. Правила – поточний документ.

 

1.2.6. Послуги (абоПослуги ЦП) – послуги, що надаються ЦП на платній або безкоштовній основі. Перелік таких послуг публікується на Сайті і є публічною інформацією.

 

1.2.7. Конфіденційні дані дані з обмеженим доступом, якими обмінюються Користувач і Компанії, є конфіденційними, за виключеням даних, що оприлюднюються Користувачем для публічного використання. Зокрема, до конфіденційних даних належать пароль Користувача та/або Торговця, та інформація про його особистий картковий рахунок (якщо Торговець є фізичною особою) або про його банківський рахунок (якщо Торговець є юридичною особою).

 

1.2.8. Плагін PayAllWays– розроблений ТОВ «Царський Подарунок» плагін для опенсорс системи Moodleдля здійснення платежів платіжними картками Visa/Mastercard за допомогою різноманітних платіжних процессінгових сервісів, з якими у ТОВ «Царський Подарунок» укладено договір про обробку платежів. Складається з двох частин – публічної п.1.2.8.1. та непублічної п.1.2.8.2.

 

1.2.8.1. Публічна частина плагіну PayAllWays – вільнорозповсюджуваний (тобто доступний для завантаження будь ким та використання у будь-якої системі LMS Moodle) плагін для LMS Moodle, відповідаючий усім технічним вимогам для плагінів LMS Moodle, вказаних на сайті http://moodle.org

 

1.2.8.2. Непублічна частина плагіну PayAllWays – закрита частина плагіну PayAllWays, яка постійно знаходиться на сервері http://expert.education та обробляє платежі за допомогою платіжних процесінгових сервісів.

 

1.2.9. Продавець послуг (або торговець) – фізична або юридична особа, що продає на Сайті ЦП або на будь-якому іншому сайті за допомогою плагіну PayAllWaysвласні інформаційні та/або освітні послуги.

 

1.3. Клієнти Компанії є її основною цінністю. Компанія цінує та поважає своїх Клієнтів та веде бізнес чесно, прозрачно, та відкрито. Компанія не надає Клієнтам жодних прихованих Послуг, що підлягають оплаті. Цими Правилами ЦП декларує власну доброзичливість до кожного окремого Клієнту, незважаючи на віросповідання, стать, політичні переконання, расові відмінності, географічне розташування та інші ознаки.

 

1.4. Компанія не несе відповідальність, якщо платне або безкоштовне використання її послуг, що надаються за допомогою міжнародних засобів комунікацій, зокрема всесвітньої мережі Інтернет, є такими, що суперечать діючому законодавству країн або інших визнаних або невизнаних територіальніх одиниць, резидентами яких є Тоговці та/або Користувачі.

 

1.5. ЦП вітає будь-яку співпрацю, зокрема міжнародну, спрямовану на поширення використання плагіну PayAllWays, як головної послуги, що надається Компанією, та інших послуг, що надаються Компанією на платній або безкоштовній основі.

 

1.6. Компанія надає вільну та безкоштовну інформацію про користування плагіном PayAllWays за електронною адресою info@expert.education

 

2. Статус Правил.

 

2.1. Ці Правила розроблені ЦП та визначають умови користування плагіном PayAllWays, зокрема Пулічною та Непублічною частинами плагіну, а також права та обов’язки ЦП, Торговців та Користувачів. Правила поширюються  також на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, що не є Користувачами або Продавцями послуг, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів або Продавців послуг.

 

2.2. Ці Правила є юридично обов’язковою угодою між ЦП, Продавцем послуг та Користувачем, предметом якої є надання ЦП Продавцю та Користувачу платних або безкоштовних послуг Компанії, зокрема послуги користування плагіном PayAllWays. Крім Правил до угоди між ЦП, Продавцем та Користувачем відносяться всі спеціальні документи, розміщені на Сайті ЦП, а також уся електронна та паперова кореспонденція.

 

2.3. Продавець зобов’язаний ознайомитися з цими Правилами до момента використання плагіну PayAllWays з метою блокування елементів будь-якої системи Moodl, де встановлено цей плагін, для платного використання. Блокування будь-яких елементів будь-якої системи Moodle Продавцем  для платного використання цих елементів Користувачем означає повне та беззастережне прийняття Продавцем цих Правил.

 

2.4. Користувач зобов’язаний ознайомитися з цими Правилами до момента сплати послуг Продавця за допомогою плагіну PayAllWays. Сплата послуг Продавця Користувачем означає повне та беззастережне прийняття Користувачем цих Правил.

 

2.5. Ці Правила можуть бути змінені у будь-який час Компанією в одностороньому порядку без будь-якого додаткового повідомлення Торговцям та/або Користувачам. Ці Правила є відкритими та публічними. Діюча редакція Правил розміщується за адресою: https://expert.education/mod/page/view.php?id=113&forceview=1 . ЦП рекомендує Користувачам та Торговцям регулярно перевіряти Правила з метою розуміння поточної редакції. З метою спрощення цього процесу п.9.9. містить контрольну суму поточної версії Правил, обчислену як MD5 хеш.

 

2.5.1.Продовження використання будь-ким плагіну PayAllWays після внесення змін до цих Правил Компанією означає автоматичне погодження з оновленою редакцією та прийняття нової версії Правил.

 

2.5.2. Якщо Торговець або Користувач не згоден з новою редакцією правил, він повинен негайно відмовитися від використання плагіну PayAllWays, при цьому сплачені кошти не повертаються.

 

3. Статус плагіну PayAllWays

 

3.1. Права на плагін PayAllWaysналежать Компанії. Компанія надає доступ до плагіну усім бажаючим без обмежень згідно до цих Правил та діючим законодавством України. Публічна частина плагіну може бути завантаженим безпосередньо з адреси http://expert.education/payallways_sources/payallways.zip або встановлена з офіційної системи встановлення плагінів Moodle. Завантажений пакет є готовим для використання згідно з правил встановлення плагінів Moodle. Непублічна частина плагіну постійно знаходиться на сервері ЦП за адресою http://expert.education

 

3.2. Будь-яка несанкціонована зміна програмного коду плагіну PayAllWays є порушенням приватної та інтелектуальної власності Компанії та веде до криминальної відповідальності згідно діючого законодавства України.

 

4. Використання плагіну PayAllWays.

 

4.1. Завантаження та встановлення плагіну здійснюється Адміністрацією Сайту згідно з п.3.1. цих Правил. Усі інші джерела розповсюдження плагіну не є офіційними. Використання плагіну з неофіційних джерел може мати негативні наслідки, зокрема втрату коштів Користувача.

 

4.2. Адміністрація Сайту самостійно вказує режим глобальних налаштувань роботи плагіну та визначає суб’єкта який є Торговцем згідно до цих Правил. Торговець може бути юридичною або фізичною особою.

 

4.2.1. Торговець, як юридична особа, передбачає єдині налаштування реквізитів для всього Сайту, на якому працює плагін. Торговець вказує свої банківські реквізити у форматі МФО банку та рахунок та/або у форматі IBAN.

 

4.2.2. Торговець, як фізична особа та/або фізична особа підприємець, передбачає індивідуальні налаштування реквізитів для кожного облікового запису на Сайті, на якому працює плагін. Торговець вказує свої реквізити у форматі номера картки Visa або MasterCard, що складається з шістнадцяти цифр.

 

4.3. Будь-який платіж Користувача за допомогою плагіну PayAllWays складається з наступних частин:

 1. Основна сума, яка визначається Торговцем, як сплата Користувача за ту або іншу послугу на Сайті
 2. Додаткова комісія ЦП за використання плагіну у вигляді відсотка від основної суми
 3. Додаткова комісія ЦП за використання плагіну у вигляді фіксованого значення
 4. Додаткова комісія платіжної системи за допомогою якої здійснюється цей платіж

При цьому, частина коштів, вказаних у п.1., зараховується по реквізитах, вказаних Торговцем, частина коштів, вказаних у  п.2 та п.3. визначається ЦП самостійно на власний розсуд виходячи з ринкової кон’юнктури та зараховується по реквізитах ЦП, вказаних у п.1.2.1., частина коштів, вказаних у п.4. встановлюється платіжною системою незалежно від ЦП та згідно з договором між ЦП та платіжною системою, та сплачується Користувачем на користь платіжної системи шляхом відрахування згідно з правилами роботи платіжної системи.

 

4.3.1. Згідно до п.4.3. пп.2, додаткова комісія ЦП за використання плагіну PayAllWays у вигляді відсотка від основної суми, що сплачується Користувачем на користь Торговця (п.4.3. пп.1.), становить 0.1% (одну десяту відсотка) від основної суми.

 

4.3.2.  Згідно до п.4.3. пп.3, додаткова комісія ЦП за використання плагіну PayAllWays у вигляді фіксованого значення становить 1 (один) гривень.

 

4.3.3. Розмір винагороди ЦП, вказаний у пунктах 4.3.1. та 4.3.2. може бути змінено без погодження з жодної із сторін виходячи з комерційного інтересу Компанії. У разі зміни розміру винагороди, ЦП негайно публікує оновлені Правила з внесенеми змінами у пунктах 4.3.1. та 4.3.2.

 

4.3.4. Плагін PayAllWaysта Торговець, який його використовує, не запитує у Користувача дані його платіжної картки, зокрема номер карткі, строк її дії, CVV та CVC коди.

 

4.3.5. Плагін PayAllWaysта Торговець, який його використовує, не запитують у Користувача дані будь-яких документів, що посвідчують особистість Користувача.

 

4.4. Торговець самостійно визначає які елементи Сайту блокуються за допомогою плагіну PayAllWays та відкриваються Користувачеві після здійсненя платежу.

 

4.5. Після здійсненя оплати Користувач перенаправляється до сторінки підтвердження платежу, де він бачить результат своєї покупки, а також її статус (успішний, відхилений, тощо). Якщо платіж був успішний, послуга надається Торговцем Користувачеві негайно у вигляді забезпечення доступу до сплаченого елементу Сайту.

 

4.5.1. Після здійснення оплати послуга вважається наданою та оплата за послугу не може бути повернута Користувачеві у будь-якому випадку.

 

4.5.2. Приймаючи ці Правила, Користувач погоджується з п.4.5.1. цих Правил навіть у разі, якщо послуга не задовільняє його потреб, надана не в повному обсязі Торговцем, була очікувана Користувачем в іншому вигляді, тощо.

 

4.5.3. В разі виникнення конфліктних ситуацій між Торговцем та Користувачем, ЦП намагається докласти максимум зусиль для вирішення конфлікту з урахуванням п.4.5.1. цих Правил.

 

4.5.4. Після отримання оплати від Користувача, Торговець не має права видаляти чи змінювати без узгодження з Користувачем будь-які елементи Сайту, що є предметом надання послуги.

 

5. Умови надання послуг Торговця Користувачу за допомогою плагіну PayAllWays

 

5.1. Торговець надає Користувачу інформаційні та/або освітні послуги за допомогой Сайту та встановленому плагіну PayAllWays.

 

5.2. Якість послуг, їх відповідальність будь-яким стандартам, вичерпність, відповідність назві, тощо є виключно відповідальністю Торговця.

 

5.3. Торговець надає свої послуги як є і ЦП не надає жодних гарантій відносно послуг Торговця.

 

5.3.1. Зокрема ЦП не надає будь-яких гарантій у тому, що:

 1. використання Користувачем послуг буде відповідати його потребам
 2. будь-яка інформація, отримана Користувачем в результаті використання послуг, буде точною і достовірною
 3. використання послуг Користувачем не буде перериватися, буде завжди доступно у будь-який зручний час для Користувача, буде безпечним, буде захищеним від помилок та збоїв.
 4. дефекти роботи програмного забезпеченя, наданого Користувачу як частина послуг, будуть виправлятися
 5. будь-яких інших гарантій

 

5.4. До послуг, що надаються Торговцем, не застосовуються будь-які умови, гарантії або інші положення (включаючи будь-які умови що передбачаються  по відношенню задовільної якості, відповідності певної мети використання або відповідності до опису), окрім тих, що вказані в цих Правилах.

 

5.5. Здійснюючи оплату, Користувач погоджується, що сплачені кошти не можуть бути повернені йому у будь-якому разі, зокрема у випадку, коли послуга, що надається Торговцем, не відповідає вимогам Користувача.

 

5.6. Здійснюючи оплату, Користувач погоджується, що послуга, за яку сплачуються кошти, не може бути повернена, скасована, обміняна на іншу, оскільки надається негайно після сплати коштів згідно до п.4.5 цих Правил.

 

6. Права та обов’язки сторін

 

6.1 Права Користувача

 1. Користувач має право отримати послугу, за яку він сплачує грошові кошти Торговцю
 2. Користувач має право вільно користуватися усіма можливостями Сайту ЦП згідно зі своїм рівнем доступа
 3. Користувач має право вільно користуватися усіма можливостями плагіну PayAllWays згідно зі своїм рівнем доступа
 4. Користувач має право на отримання правдивої інформації від Торговця про послугу
 5. Користувач має право на отримання правдивої інформації від ЦП про користування плагіном PayAllWays
 6. Користувач має право у будь-який момент відмовитися від використання плагіну PayAllWays з урахуванням п.4.5.

 

6.2. Обов’язки Користувача

1.       Користувач зобов’язаний погодитися з цими Правилами та дотримуватися їх у разі використання плагіну PayAllWays або інших послуг ЦП

2.       За вимогою ЦП надавати повні, достовірні та актуальні персональні дані

3.       Повідомляти ЦП про зміну персональних даних протягом трьох календарних днів

4.       Діяти виключно у власних інтересах

5.       Зберігати в таємниці усі дані, зокрема Конфіденційні Дані, та інформацію, що стали доступні Користувачу після використання плагіну PayAllWays. Інформація з обмеженим доступом надається виключно для персонального використання

6.       Самостійно нести відповідальність за збереження даних, зокрема Конфіденційних Даних, та інформації з обмеженим доступом, що надається Користувачу Компанією або Торговцем

7.       Користувачу забороняється розповсюджувати, копіювати, зберігати будь-яку інформацію, що стала відома йому після використання плагіну PayAllWays, якщо така можливість не надається за угодою з Торговцем

8.       Користувачу забороняється втручатися у роботу плагіну PayAllWays безпосередньо або з використанням програмних та технічних засобів

9.       Користувачу забороняється будь-яким чином паплюжити репутацію Компанії

10.   Користувачу забороняється здійснювати протиправні дії з метою нанести фінансову та/або  репутаційну шкоду Компанії

11.   Користувачу забороняється використовувати результат отриманих послуг для здійсненя будь-яких протиправних дій, що суперечать цивільним, кримінальним, податковим та іншим законодавствам України

12.   Користувачу забороняється використовувати послуги Компанії з метою шахрайства

13.   Користувачу забороняється використовувати програмне забезпечення та інші технічні засоби та будь-яке обладнання, та здійснювати будь-які дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайта ЦП та плагіну PayAllWays

14.   Користувачу забороняється здійснювати масові розсилки (спам) з використанням будь-яких електроних адрес Компанії та Торговців

15.   Користувачу забороняється використовувати без спеціального дозволу Адміністрації Сайту будь-яке автоматизоване програмне забезпечення для збіру та обробки інформації на Сайті ЦП та/або взаємодії з його функціоналом

16.   Користувачу забороняється у будь-який спосіб, у тому числі, але не обмежуючи, шляхом обману, зловживання довірою, злома, тощо намагатися отримати доступ до персональної або юридичної інформації Компанії, іншого Користувача та/або Торговця

17.   Користувачу забороняється здійснювати використання плагіну PayAllWays та/або Сайту Компанії у будь-який спосіб, окрім як за допомогою публічного інтерфейсу, за вийнятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені згідно з окремою угодою з повноважними представниками Компанії

18.   Користувачу забороняється за будь-якою метою відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродувати доступ до використання плагіну PayAllWays та/або Сайту ЦП, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до умов окремої угоди з повноважними представниками Компанії

19.   Користувачу забороняється передавати Конфіденційні дані Компанії та/або Торговця третім особам.

20.   Погоджуючись з цими Правилами Користувач підтверджує що він є дієздатною та повнолітньою особою.

 

6.3. Права Торговця

1.       Торговець має право надавати Користувачу платні послуги за допомогою плагіну PayAllWays

2.       Торговець має право діяти як фізична або юридична особа

3.       Торговець має право отримувати оплату від Користувача за свої послуги в повному обсязі

4.       Торговець має право вільно користатися усіма можливостями плагіну PayAllWays згідно зі своїм рівнем доступа

5.       Торговець має право вільно користатися усіма можливостями Сайту ЦП згідно зі своїм рівнем доступа

6.       Торговець має право на отримання правдивої інформації від Користувача, зокрема про його дієздатність, персональні дані, що підтверджують законність здійсненя платежу, тощо

7.       Торговець має право на отримання правдивої інформації від ЦП про користування плагіном PayAllWays

8.       Торговець має право у будь-який момент відмовитися від використання плагіну PayAllWays з урахуванням п.4.5

 

6.4. Обов’язки Торговця

1.       Торговець зобов’язаний погодитися з цими Правилами та дотримуватися їх у разі використання плагіну PayAllWays або інших послуг ЦП

2.       За вимогою ЦП надавати повні, достовірні та актуальні персональні дані та/або юридичні дані

3.       Повідомляти ЦП про зміну персональних та/або юридичних даних даних протягом трьох календарних днів

4.       Діяти виключно у власних інтересах

5.       Зберігати в таємниці усі дані, зокрема Конфіденційні Дані, та інформацію, що стали доступні Торговцю після використання плагіну PayAllWays. Інформація з обмеженим доступом надається виключно для персонального використання

6.       Самостійно нести відповідальність за збереження даних, зокрема Конфіденційних Даних, та інформації з обмеженим доступом, що надається Торговцю Компанією або Користувачем

7.       Торговцю забороняється розповсюджувати, копіювати, зберігати будь-яку інформацію, що стала відома йому після використання плагіну PayAllWays, якщо така можливість не надається за угодою з Компанією та/або Користувачем

8.       Торговцю забороняється втручатися у роботу плагіну PayAllWays безпосередньо або з використанням програмних та технічних засобів

9.       Торговець зобов’язаний сплачувати усі державні податки, відрахування, тощо самостійно, оскільки ЦП не є податковим агентом.

10.   Торговцю забороняється будь-яким чином паплюжити репутацію Компанії

11.   Торговцю забороняється здійснювати протиправні дії з метою нанести фінансову та/або  репутаційну шкоду Компанії

12.   Торговцю забороняється використовувати результат отриманих послуг для здійсненя будь-яких протиправних дій, що суперечать цивільним, кримінальним, податковим та іншим законодавствам України

13.   Торговцю забороняється використовувати послуги Компанії з метою шахрайства

14.   Торговцю забороняється використовувати програмне забезпечення та інші технічні засоби та будь-яке обладнання, та здійснювати будь-які дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайта ЦП та плагіну PayAllWays

15.   Торговцю забороняється здійснювати масові розсилки (спам) з використанням будь-яких електроних адресов Компанії та Користувачів

16.   Торговцю забороняється використовувати без спеціального дозволу Адміністрації Сайту будь-яке автоматизоване програмне забезпечення для збіру та обробки інформації на Сайті ЦП та/або взаємодії з його функціоналом

17.   Торговцю забороняється у будь-який спосіб, у тому числі, але не обмежуючи, шляхом обману, зловживання довірою, злома, тощо намагатися отримати доступ до персональної або юридичної інформації Компанії, іншого Торговця та/або Користувача

18.   Торговцю забороняється здійснювати використання плагіну PayAllWays та/або Сайту Компанії у будь-який спосіб, окрім як за допомогою публічного інтерфейсу, за вийнятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені згідно з окремою угодою з повноважними представниками Компанії

19.   Торговцю забороняється за будь-якою метою відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати доступ до використання плагіну PayAllWays та/або Сайту ЦП, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Торговцеві відповідно до умов окремої угоди з повноважними представниками Компанії

20.   Торговцю забороняється передавати Конфіденційні дані Компанії та/або Користувача третім особам.

21.   Погоджуючись з цими Правилами Торговець підтверджує що він є дієздатною особою.

 

6.5. Права ЦП

1.       Компанія має право звернутися до суду згідно діючого законодавства України у випадку неможливості пошуку компромісу з будь-якою стороною, що використовує плагін PayAllWays та/або інші послуги та продукти Компанії

2.       Компанія має право у будь-який момент видалити, заблокувати, змінити, тощо будь-яку інформацію в особистому кабінеті Користувача та/або Торговця

3.       Компанія має право у будь-який момент оновлювати функціональні можливості та особливості плагіну PayAllWays без додаткового попередження та узгодження будь з ким

4.       Компанія має право у будь-який момент оновлювати та/або змінювати ці Правила без попередження та узгодження

5.       Компанія має право у будь-який момент відмовити Торговцю та/або Користувачу у використанні будь-яких сервісів Компанії, зокрема плагіну PayAllWays, без пояснення причин

6.       Компанія надає свої послуги як є. Користувач та/або Торговець мають право відмовитися від послуг Компанії у будь-який момент з урахуванням цих Правил.

7.       Компанія має право використовувати персональні дані Торговців та Користувачів, включаючи Конфіденційні дані, на власний розсуд у разі комерційної потреби та/або під час різноманітних досліджень, зокрема наукових, окрім випадків, коли використання такої інформації можуть спричинити фінансові або репутаційні втрати.

8.       Компанія має право отримувати винагороду за свої послуги, зокрема комісію за використання плагіну PayAllWays

 

6.6. Обов’язки ЦП

1.       Компанія зобов’язується надавати свої послуги Торговцям та Користувачам якісно та своєчасно

2.       Компанія зобов’язується діяти згідно з діючим законодавством України

3.       Компанія зобов’язується захищати інтелектуальну власність Торговців та права Користувачів як споживачів послуг, що надаються Торговцями

4.       Компанія зобов’язується прикласти максимум зусиль для пошуку компромісу у разі винекнення конфлікту між Торговцем та Користувачем. За неможливістю такого компромісу Компанія надасть вичерпну допомогу обом сторонам заради вирішення спору у судовому порядку згідно діючого законодавства України.

 

7. Використання та зберігання Конфіденційних даних.

 

7.1. Компанія не несе відповідальність за втрату Конфіденційних даних, проте захищає їх зберігання усіма можливими технічними та/або іншими способами.

 

7.2. До Конфіденційних даних відносяться: пароль Користувача та Торговця, особистий кабінет, який захищений пароем, інформація про особистий картковий рахунок (номер платіжної картки Торговця, зберігається у особистому кабінеті), якщо Торговець є фізичною особою або банківський рахунок Торговця, якщо Торговець є юридичною особою (зберігається у особистому кабінеті). До Конфіденційних даних може відноситися інша інформація, зокрема захищена паролем. Пароль зберігається у зашифрованому вигляді.

 

7.3. Передача даних при використанні плагіну PayAllWays та при здійснені Користувачем оплати за послуги Торговця здійснюється за шифрованим протоколом HTTPS/TLS з використанням цифрового сертифікату.

 

7.4. Компанія не передає Конфіденційні дані третім особам, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

8. Відмова від відповідальності.

 

8.1. Компанія не несе жодної відповідальності за будь-які негативні наслідки, отримані від використання її послуг.

 

8.2. Компанія не несе жодної відповідальності за будь-яке протиправне використання її послуг

 

8.3. Ні за яких обставин Компанія не несе відповідальність перед Користувачами та/або Торговцями, та/або перед іншими Клієнтами, та/або перед будь-якими третіми особами за будь-який прямий або непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду, загублені дані, шкоду честі, гідності, ділової репутації, тощо, викликаний у зв’язку з використанням Сайту ЦП та/або плагіну PayAllWays, вмісту Сайту ЦП, або інших сайтів де використовується плагін PayAllWays, та будь-яких інших матеріалів, до яких ви, або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту ЦП та/або плагіну PayAllWays, навіть якщо Компанія попереджувала або вказувала на можливість такої шкоди.

 

8.4. Компанія не несе жодної відповідальності за будь-які негативні наслідки у зв’язку з втратою Конфіденційних даних.

 

8.5. Компанія не несе жодної відповідальності за будь-які висловлювання Користувачів та Торговців та може не поділяти їх точку зору.

 

9. Заключні положення.

 

9.1. Ці Правила є угодою між Компанією, Торговцем та Користувачем відносно порядку використання послуг Компанії, зокрема плагіну PayAllWays, та замінюють собою усі попередні угоди між сторонами.

 

9.2. Ці Правила регулюються та тлумачаться згідно з діючим законодавством України. Питання, не врегульовані Правилами, підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.

 

9.3. В разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням Правил, Користувач, Торговець та Компанія прикладають усі зусилля для їх вирішення  шляхом переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, суперечки підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.

 

9.4. Ці Правила вступають в силу для Користувача та Торговця з моменту їх акцептування та діють впродовж невизначеного терміну.

 

9.5. Ці Правила складені українскьою мовою та можуть бути надані Користувачу та Торговцю для ознайомлення та акцептування іншою мовою. В разі розбіжностей Правил, викладених іншими мовами, з Правилами, викладеними українською мовою, застосовуються положення українскьої версії цих Правил.

 

9.6. Якщо у будь-якому випадку одне або декілька положень цих Правил будуть визнані недійсними або не маючими юридичної сили, це у жодному разі не впливає на дійсність та/або застосовність інших положень.

 

9.7. Компанія робить усе можливе в рамках закону заради повного задоволення потреб своїх клиєнтів.

 

9.8. Це видання Правил є діючим. Усі попередні версії Правил є недійсними.

 

9.9. Контрольна сума цих правил є:1d72ec57598cf92a39f6dae930a29c5e

Остання зміна: четвер 21 листопад 2019 7:25